ALV stemt voor plan aanleg twee padelbanen

Maandag 17 december is er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden, met als enige onderwerp het plan voor de aanleg van twee padelbanen. Het plan is vooraf aan alle leden toegestuurd en 66 leden zijn ook naar de ALV gekomen om hierover te discussiëren en te stemmen. 

 

Na een presentatie van het plan en een goede en ordentelijke discussie met vele vragen en antwoorden, zijn er nog drie voorstellen gedaan tot wijzigingen in het plan. Deze drie voorstellen zijn in stemming gebracht, maar hebben geen meerderheid behaald. Tot slot is er op verzoek schriftelijk en anoniem gestemd over het ongewijzigde plan. Dat heeft geleid tot 55 stemmen voor, 10 stemmen tegen en 1 stem blanco en daarmee is het plan aangenomen. De padelcommissie zal samen met het bestuur binnen de gestelde kaders het plan verder uitvoeren.

Een belangrijk onderwerp daarbij is de crowdfunding, waarbij de club geld leent van de leden en waarbij via een constructie met de belastingdienst een rendement tussen de 1.4% en 1.74% behaald wordt. 

Wil je de club helpen of het rendement op je spaargeld verbeteren, kijk dan verder op: https://obligatieplan.nl/tcdelinden/home. 

Mocht je als lid geïnteresseerd zijn om in de vorm  van sponsoring een bijdrage te leveren aan het realiseren van de padelbanen, neem dan contact op met de Padelcommissie via willemsrick@hotmail.com om de mogelijkheden te bespreken. De padelcommissie zoekt ook nog versterking en roept leden op die een bijdrage kunnen leveren om contact op te nemen.

De leden steunen het bestuur in de gedachte dat door deze uitbreiding van de activiteiten, de club ook op termijn voldoende leden zal aantrekken en behouden om financieel gezond te blijven. Op dit moment is het noodzakelijk om  de contributie te verhogen maar het bestuur zal goed in de gaten houden of deze verhoging permanent is en/of de contributie in de komende jaren stabiel gehouden kan worden. Hier staat tegenover dat de nieuwe banen voor alle leden beschikbaar zullen zijn. Middels diverse activiteiten hopen we alle leden te enthousiasmeren voor deze sport.

Met vriendelijke groet,
Bestuur TC De Linden

Padelcommissie

 

 

Downloads:

Nieuws overzicht