Maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

Donderdag 12 maart heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verdere impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. 

TC De Linden volgt het advies en de richtlijnen die zijn afgegeven en sluit zich aan bij de oproep van de KNLTB en NOC*NSF. Vandaar dat wij nu alle tennisevenementen en clubbijeenkomsten afgelasten. Deze maatregelen gelden in ieder geval t/m 31 maart.
Tevens heeft het bestuur besloten het clubhuis deze periode gesloten te houden.
 
Trainingen en vrij tennissen op de club kan vooralsnog doorgaan, mits de richtlijnen van het RIVM in acht genomen worden. 

Wij volgen de berichtgeving omtrent maatregelen etc. op de voet en zullen daar waar nodig de genomen maatregelen bijstellen.
Nieuws overzicht