Corona update woensdag 14 oktober

Met ingang van woensdag 14 oktober gaan de aangescherpte maatregelen in. Hieronder op een rijtje wat dit betekent voor tennis en padel:

- de competitie voor jeugd en senioren wordt per direct beëindigd;
- voor jeugd tot en met 17 jaar verandert er niets, alle lessen gaan gewoon door;
- trainingen en vrij spelen (ook dubbelen, zie hieronder) voor volwassenen blijft mogelijk.
- voor trainingen voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van vier personen, exclusief trainer.

Voor de volledigheid: volgende week is het herfstvakantie en zijn er geen trainingen.

Te lezen op de website van de KNLTB:

Dubbelen bij tennis en padel kan, mits er bewust altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden op de baan. Dit is conform de nieuwe richtlijn, waarbij volwassenen vanaf 18 jaar individueel mogen sporten of in groepjes van maximaal 4 personen met onderling 1,5 meter afstand, en is daarmee in afstemming met NOC*NSF en het ministerie van VWS. Geen fysiek contact, houd altijd minimaal een racketlengte afstand op de baan, ook als dat betekent dat je soms een bal moet laten gaan. Ga niet samen op een bankje zitten, geef geen high fives en wissel met de klok mee. Het besmettingsrisico bij dubbelspel is volgens de experts van de KNLTB gering.

Wij willen natuurlijk heel graag onze sport blijven beoefenen, daarom vragen wij iedereen om zich strikt aan deze regels te houden.

 

 

Nieuws Overzicht