Het jaar 2020 voor TC de Linden

Beste leden,

Het jaar 2020 kende een relatief normale start, zo ook voor onze tennisclub. Al snel werd duidelijk dat het COVID-19 virus de wereld in haar greep kreeg. Nog net op tijd hebben we op 9 maart een fysieke ALV kunnen houden en is het bestuur in de nieuwe samenstelling van start gegaan. Kort daarna kwam er ook in Nederland een lockdown en ging ons tennispark op slot.
Dit betekende voor ons dat een aantal evenementen niet door kon gaan; de voorjaarscompetitie, het invitatie toernooi, Beuningen Klassiek, het jeugdtoernooi en zeker niet op de laatste plaats de feestelijke opening van onze prachtige Padelbanen.

Vanaf eind april hebben we gelukkig onze geliefde tennissport stap voor stap weer mogen oppakken, eerst de jeugd en later ook de senioren. In eerste instantie zonder openstelling van ons clubhuis en vanaf begin juli, helaas tijdelijk, mét openstelling van het clubhuis. In deze korte periode hebben we ons Energy4All Beuningen Open toernooi kunnen organiseren en zijn de clubkampioenschappen voor jong én oud gespeeld. Ook hebben we een start kunnen maken met de najaarscompetitie, maar door de aanscherping van de Corona maatregelen is de competitie tussentijds gestaakt. Gelukkig hebben we deze periode ook allemaal kennis kunnen maken met onze prachtige aanwinst; de Padelbanen. Er is volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid van het volgen van een clinic. Het is goed te zien dat de Padelbanen nog steeds enorm in trek zijn. Hoe mooi is het om te zien dat er ook nog volop getennist wordt!
Helaas gelden alweer vanaf eind september aangescherpte maatregelen en is het clubhuis gesloten. Ook alle intern georganiseerde competities konden geen doorgang vinden. Gelukkig kunnen we, zij het beperkt, onze sport nog wel recreatief beoefenen.

Op financieel vlak gaat het goed met onze vereniging. We hadden een gezonde financiële basis en die hebben we nog steeds. Door de contributiebijdragen én door de steun van een groot aantal van onze sponsoren is onze financiële positie stabiel. Daarnaast hebben we daar waar mogelijk ook gebruik gemaakt van de diverse Corona-regelingen die er zijn voor amateur sportclubs. Ook is het goed om vast te stellen dat we dit jaar in de zomerperiode veel extra zomerleden hebben mogen ontvangen. Bovendien is er ten opzichte van 2019 een groot aantal nieuwe leden bijgekomen.

Ook in dit lastige jaar hebben we weer op onze grote groep vrijwilligers kunnen bouwen. Waar het kon zijn evenementen georganiseerd, is er barbezetting geweest en is het park in topconditie gehouden. Ook alle niet zichtbare zaken zijn ‘gewoon’ doorgelopen en opgepakt door onze vrijwilligers. Hier zijn wij met recht trots op!

Graag willen wij onze sponsoren, vrijwilligers en iedereen die ook maar iets heeft bijgedragen ontzettend bedanken voor de inzet van afgelopen jaar. Een jaar om snel te vergeten, maar dat nooit vergeten wordt!
Wij hopen dat we in 2021 snel weer stappen kunnen zetten naar een ‘normale’ (tennis)situatie. Helaas zit een nieuwjaarsreceptie er nog niet in…..

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en een voorspoedig en bovenal gezond 2021!

Bestuur
TC de Linden

Nieuws Overzicht