Uitstel Algemene Ledenvergadering TC De Linden

Door de huidige corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk op dit moment een ALV in ons clubhuis te organiseren. Het heeft onze grote voorkeur de ALV fysiek te laten plaatsvinden en niet in digitale vorm. Vandaar dat we hebben besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om de ALV, binnen de kaders van de corona-spoedwet, uit te stellen. 
 
 
Afhankelijk van de dan geldende maatregelen is ons streven de ALV uiterlijk april 2021 te organiseren. Mocht het binnen de kaders van de corona-spoedwet niet mogelijk zijn een fysieke ALV te organiseren, dan gaan we alsnog de mogelijkheden inzetten voor een digitale ALV.
Wij hopen dat tegen die tijd de omstandigheden zo zijn, dat de ALV in fysieke vorm doorgang kan vinden en iedereen de kans krijgt om hierbij aanwezig te zijn.
Natuurlijk laten we jullie tijdig weten wat de datum van de ALV wordt.   
 
Blijf allen gezond en hopelijk tot snel!
Bestuur TC De Linden
Nieuws Overzicht