Vertrouwenspersoon

De Linden Tennis en Padel wil een vereniging zijn waar iedereen zich veilig en welkom voelt. Toch kan het gebeuren dat iemand dat anders ervaart. Dit is ongewenst gedrag en dat willen we liefst voorkomen en anders stoppen. Als ongewenst gedrag zich voordoet, willen wij dat als club graag weten en willen we jou daarbij ondersteunen. Er zijn diverse vormen van ongewenst gedrag zoals: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreiging of gewelddadig gedrag. Je kan zelf met deze zaken te maken krijgen, maar je kan het ook bij een ander zien gebeuren. In al die gevallen nodigt De Linden Tennis & Padel jou (als lid, coach, trainer, begeleider, medesporter of ouder) uit om contact te leggen met de Vertrouwenscontactpersoon (VCP). Bij een vermoeden van seksuele intimidatie zijn coaches, trainers en begeleiders dit zelfs verplicht om te doen. 

Wat doet de VCP? 

De VCP zal naar jouw verhaal luisteren en samen met jou kijken wat verdere stappen kunnen zijn. Soms is iets op te lossen binnen de vereniging, maar in andere gevallen is het verstandig er deskundige(n) bij te betrekken. De VCP zal dit altijd in overleg met de melder doen. De VCP is onafhankelijk. 

Wie is de VCP van De Linden Tennis en Padel?

Eric Oomen is vertrouwenspersoon van onze vereniging. Eric is al vele jaren intensief betrokken bij de vereniging. In het dagelijkse leven is Eric jurist, is integer en helpt graag om een oplossing te vinden en waar nodig deskundigen in te schakelen. In principe kun je ook anoniem melding doen, tenzij het over een dermate ernstig incident gaat dat (strafrechtelijke) gevolgen heeft. Ook dat soort stappen zullen altijd eerst met de melder besproken worden.

eric_1.jpg

Hoe kan je de VCP bereiken? 

Via het email-adres vertrouwenspersoon@tcdelinden.nl. Eric neemt dan zo snel mogelijk contact met je op. Dit mailadres is alleen bedoeld om een afspraak te maken, niet om al te vertellen waar het over gaat.

Het is ook mogelijk contact op te nemen met vertrouwenspersonen van de KNLTB bij grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie is te vinden op https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/

Welkomstwoord Overzicht