Gratis Padel Intro Clinic

Er was heel veel animo voor de padel-clinics. Maar liefst 150 personen hebben deel genomen. Het enthousiasme is zo groot dat nu bijna elke avond beide banen bezet zijn. We gaan nu op een beperktere schaal door met de padel-clinics. Voorlopig alleen op vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur. Wil je op een ander tijdstip, dan kun je mogelijk zelf een ander lid benaderen, die je enige uitleg kan geven en dan gewoon zelf een padelbaan afhangen.

Als je je opgeeft voor een clinic, dan zorgt de club voor rackets en ballen. De vrijwilligers leggen de spelregels uit, leren je hoe een bal terug te slaan die van de glaswand terugkomt en geven een paar tactische tips. Op deze manier kan iedereen kennismaken met padel. In de beginfase mag ieder lid maximaal 1 niet-lid introduceren voor deze introductie clinic. Je geeft je op door in de kalender hieronder een reservering te maken. Je kunt individueel of met meerderen opgeven. Om iedereen een kans te geven slechts 1 tijdslot per lid. Er moeten minimaal 3 van de 4 plekken zijn ingevuld om de clinic door te laten gaan. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan meld je je tijdig af zoals vermeld in de ontvangen e-mail (check eventueel je SPAM-box).

Het nummer achter het tijdstip geeft het aantal beschikbare plaatsen.
  Let op: de kalender ververst niet meteen, dus niet nogmaals reserveren!

 

Padel Overzicht