Verantwoord alcohol schenken

Verantwoord alcohol schenken 

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB gewerkt aan een IVA, die sportverenigingen vanaf 14 december 2009 gratis online wordt aangeboden via de websites van de genoemde bonden en NOC*NSF op www.nocnsf.nl/IVA.

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast wil het NOC*NSF het alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om de verenigingen te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan, heeft zij deze website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden. 

De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in ons clubhuis. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. 

Voordat je HIER klikt voor het maken van de test op de IVA pagina, lees eerst s.v.p. onderstaande tekst door.
Het maken van de test kost niet meer dan 10 minuten.
Klik op de IVA pagina op Doe de Test. Vul vervolgens je gegevens in, zodat een certificaat met de juiste gegevens naar jou kan worden verstuurd. Vul in bij e-mailadres barverantwoordelijke: barcommissie@tcdelinden.nl.
Vul in bij naam barverantwoordelijke: Linden Tennis en Padel. Na het maken en slagen van de test zal er automatisch een certificaat op jouw naam naar jou en de vereniging worden verstuurd. De barverantwoordelijke print jouw certificaat uit en bewaart het in een map in het clubhuis. Deze map dient getoond te kunnen worden bij controle door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA).
Veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van de bardienst! 

Met dank voor jullie medewerking en met sportieve groet,

Barcommissie De Linden Tennis en Padel

Welkomstwoord Overzicht