Openings- en sluitingstijden clubhuis

Vaste openingstijd clubhuis: maandag t/m donderdag van 19:30 tot 23:30 uur.

Afwijkingen bij competities en toernooien

·       Bij georganiseerde activiteiten zoals competities of toernooien worden de openingstijden van het clubhuis aangepast. Dit betekent dat het clubhuis eerder opent en/of later sluit, dan wel ook op andere dagen geopend is.

·       Openingstijd ten minste 15 minuten voorafgaand aan de start van de activiteit.

·       Eindtijd: minimaal een half uur en maximaal een uur na het einde van de laatste wedstrijd. Het clubhuis en daarmee de bar wordt na 23:30 uur niet opengehouden voor slechts enkele verenigingsleden, tenzij het erg druk is en/of de barmedewerker zelf langer wil blijven. Eindtijd dient 15 minuten voordat daadwerkelijk afgesloten wordt aan de aanwezigen aangekondigd te worden. Eindtijd mag op zondag t/m donderdag niet later zijn dan 24.00 uur en op vrijdag en zaterdag niet later dan 1.00 uur.

·       Vanaf 23:00 uur is het NIET toegestaan om op het buitenterras te zitten; dit om overlast met de buurt te voorkomen.

·       Gedurende de zomermaanden is het clubhuis altijd gesloten in de week van de 4-daagse en doorgaans 2 weken aansluitend. In de winterperiode is het clubhuis gesloten rondom de feestdagen.

·       Afwijkende openingstijden worden tijdig op de website kenbaar gemaakt.

De barbezetting vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de barcommissie.
De club hanteert een alcoholbeleid.

Contact barcommissie: barcommissie@tcdelinden.nl

 
Welkomstwoord Overzicht