Gedragscodes

Met Fair Play win je altijd!

Wij vinden het belangrijk dat tennissen op ons park bijdraagt aan een plezierige sportbeoefening. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport. Omdat we Fair Play in tennis zo belangrijk vinden, hebben we een informatiebord geplaatst op ons terrein. We willen iedereen laten zien waar we voor staan, bewustwording creëren en voorkomen dat misdragingen plaatsvinden en zorgen dat deze gemeld worden.

Vergeet nooit: tennis wint als jij je niet verliest! 

We willen ons houden aan de gedragscodes van de KNLTB, en vragen iedereen kennis te nemen van deze gedragscodes.

Algemene gedragscode op en rond de tennisbaan

Gedragscode voor de begeleider

Gedragscode voor de tennisouder

Gedragscode voor de verenigingsvrijwilliger

 

 

Verantwoord alchol schenken

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine. NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB gewerkt aan een IVA, die sportverenigingen vanaf 14 december 2009 gratis online wordt aangeboden via de websites van de genoemde bonden en NOC*NSF op www.nocnsf.nl/IVA.

Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast wil het NOC*NSF het alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om de verenigingen te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan, heeft zij deze website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden. 

De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in ons clubhuis. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. 

Voordat je HIER klikt voor het maken van de test op de IVA pagina, lees eerst s.v.p. onderstaande tekst door.
Het maken van de test kost niet meer dan 10 minuten.
Klik op de IVA pagina op Doe de Test. Vul vervolgens je gegevens in, zodat een certificaat met de juiste gegevens naar jou kan worden verstuurd. Vul in bij e-mailadres barverantwoordelijke: barcommissie@tcdelinden.nl.
Vul in bij naam barverantwoordelijke: TC de Linden. Na het maken en slagen van de test zal er automatisch een certificaat op jouw naam naar jou en de vereniging worden verstuurd. De barverantwoordelijke print jouw certificaat uit en bewaart het in een map in de kantine. Deze map dient getoond te kunnen worden bij controle door de Voedsel en Warenautoriteit (VWA).
Veel succes bij het maken van de test en veel plezier bij het draaien van de bardienst! 

Met dank voor jullie medewerking en met sportieve groet,

Barcommissie TC De Linden

 

Leden die de test al met goed gevolg hebben afgelegd:

Peter Aansorg
Frits Banken
Anita van den Brink
Wim van den Broek
Ton Elschot
Ron Hoogenboom
Remko Hoogeveen
Marlou Kluitmans
Joke van Lith
Gido Luiten
Karin van Onna
Edith Platjouw
Irma Steenaart

 

 

 

 

Alcoholbeleid

In 2008 heeft het bestuur een alcoholconvenant afgesloten met de gemeente. In dit convenant zijn door een aantal sportverenigingen uit de gemeente regels vastgelegd over het schenken en gebruiken van alcoholische dranken. Deze regels heeft het bestuur in februari 2011 uitgewerkt. Tijdens de ALV van 30 januari 2012 zijn deze regels aangepast en vastgesteld.

Naar aanleiding van de gewijzigde leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol is het alcoholbeleid hierop aangepast in 2015.

 

Klik hier voor het alcoholbeleid.

 

 

Openings- en sluitingstijden clubhuis

Vaste openingstijd clubhuis: maandag t/m donderdag van 19:30 tot 24:00 uur

Afwijkingen bij competities en toernooien

 • Bij georganiseerde activiteiten zoals competities of toernooien worden de openingstijden van het clubhuis aangepast. Dit betekent dat het clubhuis eerder opent en/of later sluit, dan wel ook op andere dagen geopend is.
 • Openingstijd ten minste 15 minuten voorafgaand aan de start van de activiteit.
 • Eindtijd: minimaal een half uur en maximaal een uur na het einde van de laatste wedstrijd. Het clubhuis en daarmee de bar wordt na 24:00 uur niet opengehouden voor slechts enkele verenigingsleden, tenzij het erg druk is en/of de barmedewerker zelf langer wil blijven. Eindtijd dient 15 minuten voordat daadwerkelijk afgesloten wordt aan de aanwezigen aangekondigd te worden. Eindtijd mag op zondag t/m donderdag niet later zijn dan 1.00 uur en op vrijdag en zaterdag niet later dan 2.00 uur.
 • Vanaf 24:00 uur is het NIET toegestaan om op het buitenterras te zitten; dit om overlast met de buurt te voorkomen.
 • Gedurende de zomermaanden is het clubhuis altijd gesloten in de week van de 4 daagse en doorgaans 2 weken aansluitend. In de winterperiode is het clubhuis gesloten rondom de feestdagen.
 • Afwijkende openingstijden worden tijdig op de website kenbaar gemaakt.

De barbezetting vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de barcommissie.

De bardienst wordt bij avondactiviteiten bij voorkeur NIET overgenomen door de wedstrijdcommissie, competitie-spelende leden of andere personen die niet door de barcommissie zijn ingezet. Dit betekent dat het clubhuis in alle gevallen wordt afgesloten door de barmedewerker.

De club hanteert een alcoholbeleid.

 

Contactpersonen

Opvolging alarm    Pierre Litjens, Eric Oomen
Techniek                 Frits Banken, Pierre Litjens
Kassa                      Edith Platjouw, Ron Hoogenboom

 

 

Lees meer

Baangebruik & Parkbeheer

REGELS VOOR HET BAANGEBRUIK

 1. Het betreden van het park geschiedt op eigen risico. Het bestuur is nimmer aansprakelijk voor schade, letsel of diefstal.
 2. Gebruik materiaal en meubilair met zorg en zuinigheid.
 3. Houd het park netjes, ruim eventuele rommel op. Geen glas, flessen e.d. meenemen naar de banen.
 4. Gebruik van de banen is slechts toegestaan indien uw afhangpas of introductiekaart op het bord is afgehangen.
 5. Neem hierbij de voorgeschreven regels op sportieve wijze in acht, vooral ten opzichte van jeugdleden.
 6. Bij gebruik van de banen is tenniskleding en tennisschoeisel verplicht.
 7. Bij het betreden van de baan dient u gebruik te maken van de geëigende toegangspoort en niet via de andere banen te lopen. ledere baan heeft een eigen poort.
 8. Geen spelende kinderen op de baan, ook niet in de scheidsrechtersstoelen.
 9. Gedraag u sportief en rustig op de baan zonder andere tennissers te storen of te irriteren.
 10. Indien een bal op een andere baan terechtkomt, wacht dan tot het spel daar dood is en vraag dan pas om de bal. Niet zelf op andere banen de bal terug gaan halen. Speel een bal, die op uw baan terechtkomt, rustig terug.
 11. Na afloop van het spel dienen de banen ordentelijk achtergelaten te worden.
 12. Storingen, mankementen en beschadigingen s.v.p. doorgeven aan de bar- en beheercommissie of de bardienst.
 13. a) Instructies van bestuursleden en door het bestuur aangewezen personen moeten onverwijld worden opgevolgd.
  b) Tijdens competities en toernooien dienen instructies van competitieleiders en toernooi-organisatoren m.b.t. het gebruik van banen en oefenkooien onverwijld te worden opgevolgd, bestuursleden en door hen aangewezen personen geven hun instructies zo mogelijk na overleg met competitieleiders c.q. toernooi-organisatoren.
 14. Indien moedwillige beschadigingen worden geconstateerd, dienen deze onverwijld aan het bestuur te worden gemeld.
 15. De verlichting moet uiterlijk om 23.00 uur worden uitgeschakeld (m.u.v. competitie, toernooien en andere omstandigheden).
 16. Elk lid heeft het recht en de plicht om op de naleving van deze regels te letten. Het niet op de juiste wijze hanteren van de regels kan verwijdering, schorsing en/of opzegging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.
 17. Het bestuur kan te allen tijde deze regels wijzigen of hiervan afwijken.

 

Accommodatie 
Onder accommodatie wordt verstaan het gehele tennispark, inclusief het clubhuis (024-6771711).
De bar- beheercommissie wordt ondersteund door diverse vrijwilligers, die afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kunnen worden ingezet.

Het tennispark is gelegen aan de Lindenstraat 14 te Beuningen. TC De Linden beschikt over 10 kunstgrasbanen, waarvan 9 met verlichting, een minibaan en een clubhuis. Een toilet van het clubhuis is de gehele dag toegankelijk. De toegangsdeur hiervan is gelegen aan de linkerzijde van het clubhuis.

 

Openings- en sluitingstijden clubhuis

 

Parkbeheer
Het onderhoud van het tennispark valt onder de verantwoordelijkheid van de bar- en beheercommissie. Hiervoor zijn ook de nodige werkzaamheden noodzakelijk waarbij hulp van vrijwilligers van harte welkom is. Vooral leden met een bepaalde specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van elektra, webdesign, houtbewerking, schilderen etc. kan de bar- en beheercommissie altijd goed gebruiken. Vrijwilligerswerk op dit gebied zal hooguit enkele zaterdagen of avonden kosten.

 

Voor de namen van de commissieleden klik hier (inloggen vereist).

 

Afsluiting tennispark

Op de toegangspoort van het park zit een tijdschakelaar. Om 23.30 uur sluit de poort, en om 8.00 uur gaat deze weer open. De grote poort kan met de sleutel van de barcommissie altijd geopend en gesloten worden.

 

Schakeling baanverlichting
De schakeling van de verlichting zit aan de buitenzijde van het clubhuis links tegen de muur. De lampen kunnen niet gelijktijdig worden ingeschakeld. Dit is gedaan om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Er zit een vertraging op van 3 minuten per schakeling. Als alle banen nodig zijn, kun je ze wel alvast allemaal indrukken, maar ze gaan hierna pas een voor een aan. Is de verlichting eenmaal uitgeschakeld, dan (kan) gaat deze pas na 20 minuten weer aan (wel eerst weer opnieuw inschakelen). De lampen moeten namelijk eerst weer afkoelen. Dit is voor het behoud van de lampen. Er zit een centrale klok op de baanverlichting die omstreeks 23.15 uur de verlichting automatisch uitschakelt.

Verbruik elektriciteit baanverlichting
De verlichting op de banen is niet gratis. Per baan kost de verlichting € 0,70 aan verbruik per uur. Dit telt voor 9 banen snel door. Hierbij is niet gerekend de vervanging van de lampen. Het vervangen van één lamp kost ongeveer € 450,= en deze gaat afhankelijk van de gebruiksduur circa 3 jaren mee. Ga dus verantwoord met de baanverlichting om.

 

Enkele aanwijzingen
- ga gegroepeerd tennissen, dus niet één stel op baan 4 en één stel op baan 1.
- schakel de verlichting na gebruik uit als er geen andere tennissers zijn.
- druk niet vijf knoppen in als je komt terwijl je maar alleen bent.
- ook de organisaties van toernooien hebben hierin een belangrijke taak.

Deze zaken lijken erg logisch maar vaak blijft de verlichting branden als dit niet noodzakelijk is. In één armatuur zit een lamp van 2000 watt!

 

Het omgaan met kunstgrasbanen en het weer

Bij regen mag er gewoon getennist worden, bij sneeuw ligt dat natuurlijk anders. Doordat de lijnen niet te zien zijn en het glad is op de baan, zal de poort in geval van sneeuw op slot gaan. De sneeuw mag ook niet weggeveegd worden, omdat dan ook het zand uit de banen geveegd wordt. Ook bij invallende vorst of tijdens een vorstperiode mag je gewoon op de banen blijven spelen. Echter bij invallende dooi en tijdens de dooiperiode mag je niet op de banen komen, omdat je dan de ondergrond die bestaat uit sintels en zand beschadigt en kapot loopt. De baan wordt door het afzetten tijdens het tennissen ongelijk en de ballen stuiten daarna niet meer goed op. Deze beschadigingen zijn zeer moeilijk tot onmogelijk te herstellen. Daarom zal ook in deze periode de poort op slot zitten en word je geacht het park niet te betreden als dit niet strikt noodzakelijk is.

Het onderhoud van kunstgrasbanen
Wat het onderhoud betreft, is het noodzakelijk elke baan twee maal per week machinaal te vegen waardoor het zand dat op de baan ligt weer gelijkmatig verdeeld wordt. Dit gebeurt in principe altijd overdag. Het zand ligt dan niet meer op hoopjes en daardoor stuitert de bal dan beter. Het zand moet ook goed in het gras zakken waardoor de baan lekker hard wordt. Ook hierdoor stuitert de bal beter. Als het kunstgras goed gevuld is met zand zal de grasmat ook langer meegaan. Je speelt dan in feite op het zand. Het vegen van de baan mag niet bij nat weer, dan rolt het zand namelijk niet. Ook algenbestrijding (gebeurt in principe driemaal per jaar) is een must voor kunstgrasbanen. Met de firma Heijmans, die de banen heeft aangelegd, is een onderhoudscontract afgesloten. Eenmaal per jaar komen zij de banen professioneel onderhouden (meestal vlak voor de start van de competitie). Kauwgom mag nooit op de banen gegooid worden, want dit is niet meer te verwijderen.



 

 

 

Lees meer

Lidmaatschapsreglement

Indien u zich schriftelijk aanmeldt voor een lidmaatschap verbindt u zich daarmee aan het lidmaatschapsreglement.  

Wij geven de voorkeur aan betaling van contributie via automatische incasso, waarbij de incasso plaatsvindt in februari. Wanneer 2 of meer leden van het gezin lid zijn, kunt u kiezen voor betaling in 2 termijnen; de 2e termijn wordt geïncasseerd in april.

Daarnaast willen we u attenderen op de volgende punten:

·       u mag alleen spelen wanneer u in het bezit bent van een geldige KNLTB-pas;  wanneer u afhangt met een pasje van een andere vereniging, wordt deze ingenomen; u ontvangt alleen een pas indien u (een deel van) de contributie betaald heeft; wanneer er nog geen KNLTB-pas beschikbaar is, ontvangt u een tijdelijke pas

·       opzeggen/wijzigen van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail en moet plaatsvinden voor 1 december (wanneer u later dan 1 december opzegt,  worden de reeds voldane kosten aan de KNLTB ad € 20 bij u in rekening gebracht)

·       studenten hebben alleen recht op korting wanneer zij jaarlijks voor 1 december een kopie van een geldige schoolpas of OV-kaart afgeven

·       voor vragen over uw lidmaatschap, wijzigingen of geïncasseerde contributie- of trainingsgelden kunt u, bij voorkeur via e-mail, contact opnemen met de ledenadministratie

 

Naleving van het lidmaatschapsreglement is een zaak van zowel het betreffende verenigingslid als van het bestuur.  Wij vertrouwen op uw volledige medewerking.

 

 

Lees meer

Welkomstwoord

Graag heet ik u namens alle leden van Tennisclub De Linden in Beuningen van harte welkom op onze website.

TC De Linden is de plaatselijke tennisvereniging in Beuningen (Gld), gevestigd aan de Lindenstraat. TC De Linden heeft ongeveer 600 leden en biedt zowel recreanten als wedstrijdspelers de gelegenheid hun sport te beoefenen op 9 tennisbanen en één minibaan, alle van kunstgras, plus twee padelbanen.

De aangename sfeer op de club wordt mede bepaald door de mogelijkheden welke het gezellige clubhuis de leden biedt. Het clubhuis is voldoende ruim, modern en gezellig ingericht en voorzien van een bar en keuken zodat voor en na de tennispartijen van een lekkere consumptie kan worden genoten. 

De leden kunnen dagelijks tennissen tussen 8.00 uur en 23.00 uur, behoudens de momenten dat het park ter beschikking staat van georganiseerde (interne) competities en toernooien. Bovendien kunnen zij die hun spelpeil (verder) willen verhogen trainingen van gekwalificeerde tennistrainers volgen. Tijdens de door TC De Linden georganiseerde Open Toernooien, zoals Beuningen Klassiek en Beuningen Open, zijn we ook trotse gastheer voor leden van andere tennisverenigingen. 

TC De Linden communiceert met haar leden primair middels deze website. De homepage van deze website geeft altijd actuele informatie over evenementen, toernooien, competities en over de beschikbaarheid van de tennisbanen. Op de overige pagina’s vindt u alle informatie over TC De Linden. 

U kunt TC De Linden ook volgen op Twitter en op Facebook. 

TC De Linden biedt haar leden ruime gelegenheid tot het spelen van tennis in georganiseerd wedstrijdverband, maar biedt zeer zeker ook ruimte voor recreatief tennis op eigen initiatief. Voor een uitgebreid overzicht van al onze activiteiten verwijzen wij u graag naar de informatie op deze website. 

Graag heten wij u als (toekomstig) lid, sponsor of toeschouwer van harte welkom op ons sportpark aan de Lindenstraat in Beuningen. 

Met sportieve groet, 

Jan Timmermans

voorzitter

 

Over ons

We staan te springen om jou aan te sluiten bij onze levendige vereniging. Bij onze vereniging gaat het om de passie voor sport — en om de mensen die deze passie delen. Van jong tot oud, bij onze vereniging is er een plek en uitdaging voor iedereen. Daarom nodigen wij jou graag uit om een kijkje te nemen bij onze vereniging.

Ben je overtuigd? Word lid.