Afhangen

 

Afhangpas:
Allen die het park betreden, met uitzondering van bezoekers tijdens de competitie en toernooien, dienen te beschikken over een geldige afhangpas. Deze wordt verkregen na het voldoen van de contributie. Met deze pas moet men zich op verzoek legitimeren. Deze pas is tevens nodig om het afhangbord (zie regels voor het baangebruik) te gebruiken en te kunnen spelen.

Afhangen tijdens tennissen
Het komt vaak voor dat er op ons park getennist wordt door mensen die geen lid zijn van onze tennisclub. Dit is niet toegestaan. In de publicatiekast hangt een lijst met adressen waar de introductielabels gehaald kunnen worden. Over introductie zijn afspraken gemaakt, wees sportief en houdt u zich aan deze afspraken. Bestuursleden kunnen u aanspreken als er onrechtmatig wordt getennist. Er moet altijd afgehangen worden, ook al bent u maar met 2 personen op het gehele park.

Wat betreft de beschikbaarheid van de banen geldt de volgende voorrangsregeling:

1. training, 2.  toernooi c.q. activiteit en daarna 3. recreatie.

Tot slot wensen wij u een sportief en gezellig seizoen toe en wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan en op ons park. Wij doen er alles aan om het verblijf op ons park voor u zo aangenaam mogelijk te maken. 

REGELS BIJ HET AFHANGEN

AFHANGEN EN SPEELTIJD:
1. Wanneer u wilt tennissen, dient u uw afhangpasje op de juiste tijd en baan te hangen. Als juiste tijd geldt het MOMENT VAN AANVANG van uw spel! Vervolgens moet u uw pas in het daarvoor bestemde vak op het afhangbord plaatsen.
2. Wanneer u wilt gaan tennissen/afhangen, dient u in principe uw pasje op die baan af te hangen waar niet of al het langst wordt getennist, rekening houdend met de daar toegestane speeltijd (45 resp. 60 minuten: zie punt 4).
3. Indien uw speeltijd nog niet is begonnen, mag een ieder op uw baan bijhangen. Na uw aanvangstijdstip, dus als uw speeltijd is begonnen mag er niet meer worden bijgehangen op uw baan.
4. Indien u met 2 of met 3 personen speelt, bedraagt uw speeltijd 45 minuten; indien u met z'n vieren speelt, bedraagt uw speeltijd 60 minuten.
5. Indien uw speeltijd voorbij is en alle tennisbanen bezet zijn, mag u pas 15 min. na afloop van uw speeltijd weer spelen. U moet dan natuurlijk opnieuw afhangen.
6. Wanneer uw speeltijd is verstreken en u toch door kunt spelen (omdat u niet bent afgehangen) dient u de oorspronkelijke aanvangstijd te handhaven; het zgn. doorhangen van de kaart is niet toegestaan (dit i.v.m. punt 2).
7. Wanneer u heeft afgehangen en uw speeltijd is nog niet begonnen, dient u op het tennispark te blijven. Indien u het park toch verlaat kunt u worden afgehangen of kan uw pasje worden verwijderd van het afhangbord en moet u opnieuw afhangen.
8. De voorrangsregels voor wat betreft het afhangen door senioren en junioren staan op een afzonderlijk schema aangegeven. Let wel: deze voorrangsregels zijn alleen op het afhangen van toepassing en gelden niet meer als de speeltijd eenmaal is begonnen. Junioren, die op een senioren voorrangsbaan spelen, hebben dus het recht hun speeltijd af te maken; evenzo mogen senioren, die op een junioren voorrangsbaan spelen, hun speeltijd afmaken.
9. Op een baan waar seniorleden voorrang hebben bij het afhangen, wordt 's avonds na 19.30 uur elke combinatie van juniorleden met seniorleden beschouwd als een combinatie van alleen juniorleden. Aspirant-senioren (junioren van 15 jaar en ouder, peildatum 1 juli) hebben dezelfde rechten als senioren.

VOORRANG VOOR TRAINING
10. Trainingen hebben voorrang op de daarvoor bestemde banen. De trainingen worden door middel van kaarten op het afhangbord aangegeven.

VOORRANG VOOR HUSSELEN
11. Op maandagavond zijn alle 8 tennisbanen vanaf 20.00 uur op het park voor husselen gereserveerd. Indien er training is wordt er op 6 banen gehusseld. In principe zijn er dan dus geen banen beschikbaar om met een eigen partner te spelen met behulp van de individuele pasjes. Jeugdleden zijn in principe niet gerechtigd met het husselen mee te spelen.

VOORRANG VOOR COMPETITIE EN TOERNOOIEN
12. De verschillende competities en toernooien zoals vermeld op de activiteitenkalender hebben voorrang, met inachtneming van regel 14.
Deze activiteiten worden door middel van kaarten op het afhangbord aangegeven. Deelnemers aan competities en toernooien mogen op een dag dat zij nog daadwerkelijk deelnemen of deelgenomen hebben aan deze evenementen geen gebruik maken van de recreantenbanen.

VOORRANG VOOR RECREATIEF, NIET GEORGANISEERD TENNIS
13. In principe blijft er bij competities en toernooien die in de winterperiode georganiseerd worden, naast de trainingsbanen te allen tijde 1 baan beschikbaar voor recreatief, niet georganiseerd tennis. In het voorjaar, de zomer en het vroege najaar altijd 2 banen. Een uitzondering is gemaakt voor de clubkampioenschappen voor senioren, het Beuningen Open toernooi, de open jeugdtoernooien in het voor- en najaar en Beuningen Klassiek: alleen bij deze toernooien kan ten behoeve van het toernooi van alle tennisbanen gebruik worden gemaakt.

AFWIJKINGEN
14. Het bestuur is gerechtigd deze regels te wijzigen of er van af te wijken, wanneer daarvoor dwingende redenen aanwezig zijn.

Het baan- en afhangreglement is laatstelijk gewijzigd in de ALV 27 januari 2003.

 
Welkomstwoord Overzicht