Afhangen

Afhangreglement - reserveren banen (tennis en padel)

 Algemeen

·       Allen die het park betreden, met uitzondering van bezoekers tijdens onder andere competitie en toernooien, dienen te beschikken over een geldige (digitale) KNLTB-ledenpas van De Linden Tennis en Padel. De (digitale) KNLTB-ledenpas kan alleen worden verkregen door een lidmaatschap en na het voldoen van de contributie.

·       Leden kunnen dagelijks van 08.00 tot 23.00 uur tennissen of padellen.

·       Bij het verlaten van de baan dient deze schoon achtergelaten te worden.

·       Op alle dagen kan er met baanverlichting gespeeld worden. De baanverlichting is met het bedienpaneel in het voorportaal van het clubhuis in- en uit te schakelen. 

·       De baanverlichting gaat uiterlijk om 23.20 uur uit. Licht- en geluidshinder voor de buren moet voorkomen worden, zeker na 23:00 uur.

·       Bij onweer en bliksem ga je zo snel mogelijk van de baan af. Denk niet 'mij kan niets gebeuren'. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade.

·       Op met sneeuw bedekte kunstgrasbanen mag niet gespeeld worden om beschadiging van de banen te voorkomen. Het is daarom verboden om de sneeuw er af te vegen en dan alsnog te spelen. Ook bij ijzel of hard/stug bevroren kunstgraspolen (-10ºC) van de banen mag niet getennist worden om afbreken van kunstgraspolen te voorkomen.
Bij opdooi zijn de banen niet bespeelbaar en zal de poort van het park gesloten zijn. Op de website en de ClubApp is te lezen wanneer de banen wel of niet bespeelbaar zijn.

·       Er kan niet gespeeld worden op de banen die gereserveerd zijn voor onderhoud, competities, clubactiviteiten of tennislessen.

·       De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor het zoek raken en/of diefstal van eigendommen. Ook is de vereniging niet aansprakelijk voor het oplopen van enige vorm van lichamelijk letsel.  

Baanreservering algemeen

·       Wanneer je wilt tennissen of padellen, kun je met je inloggegevens via de website of de ClubApp digitaal een baan en een tijdstip reserveren.

·       Het systeem geeft aan welke banen op welke tijdstippen zijn gereserveerd voor training, competitie of andere van tevoren vastgelegde activiteiten.

·       Een baan kan 1 week van tevoren worden afgehangen.

·       Voor zowel een enkelspel als een dubbelspel is de tijdsduur 60 minuten.

·       Het is niet toegestaan te dubbelen door 2 keer een enkelpartij achter elkaar af te hangen.

·       Als de speeltijd ten einde is, moet men de baan verlaten voor de volgende spelers die gereserveerd hebben.

·       De personen die vermeld staan in de reservering, moeten ook daadwerkelijk spelen.

·       Als men ondanks de reservering niet kan komen, is het belangrijk de gereserveerde baan te verwijderen uit het systeem.

·       Wanneer de speeltijd is verstreken, mag je doorspelen als na jou de baan niet is gereserveerd.

·       Vergeet niet de baanverlichting uit te schakelen als je als laatste van de baan afgaat.

Baanreservering tennis

·       Overdag tot 18.00 uur kan 2 keer per dag een baan gereserveerd worden.

·       ’s Avonds vanaf 18.00 uur kan er 2 keer per avond, een baan van 1 uur speeltijd, gereserveerd worden, met dien verstande dat er dan altijd minimaal 1 uur wachttijd tot de volgende reservering zit.

·       Het is dus niet mogelijk om op één avond een tennis- en padelbaan te reserveren. 

Baanreservering padel

·       Overdag tot 17.00 uur kan er iedere dag 2 keer een baan gereserveerd worden van 1 uur speeltijd, met dien verstande dat er altijd minimaal 1 uur wachttijd tot de volgende reservering zit.

·       ’s Avonds vanaf 17.00 uur kan er 1 keer per avond met een maximum van 2 keer per week een baan gereserveerd worden van 1 uur speeltijd. 

Spelen met een introducé

·       Ieder lid van de vereniging mag een introducé uitnodigen. Hieronder wordt verstaan iemand die geen lid is van de vereniging, en op een dag in combinatie met een lid van de vereniging gebruik wil maken van de mogelijkheid om te tennissen of te padellen.

·       In het afhangsysteem kun je kiezen voor een introducé als medespeler (zoek op Introducé in het zoekmenu en kies Linden 1 (2,3 of 4) Achteraf bet. € 5,00 Introducé).

·       Het De Linden Tennis en Padel lid dat de reservering voor de introducé maakt, is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en de kosten.

·       Een lid mag maximaal 2x per verenigingsjaar dezelfde persoon introduceren.

·       introducé mag maximaal 3x per jaar geïntroduceerd worden.

·       De kosten voor een introducé zijn voor zowel junioren als senioren € 5,-. Dit bedrag wordt door automatische incasso bij het De Linden Tennis en Padel lid, die als hoofdboeker in het systeem staat, afgeschreven.

·       Per gereserveerde baan dient minstens één De Linden Tennis en Padel lid mee te spelen. 

·       Het is als lid niet toegestaan om jouw digitale lidmaatschapspas uit te lenen aan een niet-lid of onder een andere naam te gaan tennissen of padellen.

Toernooien, les en (interne) competities

·       Tijdens de open toernooien en de clubkampioenschappen zijn alle banen in gebruik voor het toernooi.

·       Voor lessen zijn banen gereserveerd in het afhangsysteem. Het aantal lesbanen en tijden worden door de tennistrainer afgestemd met het bestuur.

·       Tijdens de competitiedagen in het voorjaar en najaar zijn alle banen beschikbaar voor de competitiewedstrijden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen proberen we 1 of meer banen beschikbaar te stellen voor vrijspelen.

·       Voor de Husselavond op maandag zijn 5 banen gereserveerd van 20.00 – 22.00 uur. Naar gelang het animo kan dit naar boven of beneden worden bijgesteld.

·       Tijdens interne competities blijven minimaal twee tennisbanen beschikbaar voor vrijspelen.  

Afwijkingen
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, wordt een beroep gedaan op sportief gedrag of beslist het bestuur.
Het bestuur is gerechtigd deze regels te wijzigen of ervan af te wijken, wanneer daarvoor dwingende redenen aanwezig zijn.

 
Welkomstwoord Overzicht