Lidmaatschapsreglement

Indien u zich schriftelijk aanmeldt voor een lidmaatschap verbindt u zich daarmee aan het lidmaatschapsreglement.  

Wij geven de voorkeur aan betaling van contributie via automatische incasso, waarbij de incasso plaatsvindt in februari. Wanneer 2 of meer leden van het gezin lid zijn, kunt u kiezen voor betaling in 2 termijnen; de 2e termijn wordt geïncasseerd in april.

Daarnaast willen we u attenderen op de volgende punten:

·       u mag alleen spelen wanneer u in het bezit bent van een geldige KNLTB-pas;  wanneer u afhangt met een pasje van een andere vereniging, wordt deze ingenomen; u ontvangt alleen een pas indien u (een deel van) de contributie betaald heeft; wanneer er nog geen KNLTB-pas beschikbaar is, ontvangt u een tijdelijke pas

·       opzeggen/wijzigen van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail en moet plaatsvinden voor 1 december (wanneer u later dan 1 december opzegt,  worden de reeds voldane kosten aan de KNLTB ad € 20 bij u in rekening gebracht)

·       studenten hebben alleen recht op korting wanneer zij jaarlijks voor 1 december een kopie van een geldige schoolpas of OV-kaart afgeven

·       voor vragen over uw lidmaatschap, wijzigingen of geïncasseerde contributie- of trainingsgelden kunt u, bij voorkeur via e-mail, contact opnemen met de ledenadministratie

 

Naleving van het lidmaatschapsreglement is een zaak van zowel het betreffende verenigingslid als van het bestuur.  Wij vertrouwen op uw volledige medewerking.

 

 

Downloads:

Welkomstwoord Overzicht