Lidmaatschapsreglement

Wanneer je je hebt aangemeld als lid verbind jij je automatisch aan ons lidmaatschapsreglement.    
Daarbij gaat onze voorkeur uit naar het innen van de contributie via een automatische incasso. De inning vindt plaats na vaststelling van de contributie bij de ALV en zal in principe eind februari gaan plaatsvinden.
Bij twee of meer leden in een gezin bestaat de mogelijkheid om de contributie in twee termijnen te betalen. De eerste inning zal eind februari plaatsvinden en de tweede inning eind september.
Graag nog even aandacht voor de volgende punten: 

·       je mag alleen spelen wanneer je in het bezit bent van een geldige bondsnummer

·       opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk (e-mail) en moet voor 1 december aan de ledenadministratie te worden gegeven. Bij latere afmeldingen worden de reeds voldane bondskosten aan de KNLTB ad € 20 alsnog in rekening gebracht. 

·       voor jeugdleden/ aspirantseniorleden zijn er drie momenten om het lidmaatschap te beëindigen, te weten 1 juli, 1 oktober en 1 december. Het beëindigen van de tennislessen betekent niet dat daarmee automatisch ook het lidmaatschap is beëindigd.

·       studenten hebben het recht op korting wanneer zij jaarlijks voor 1 december een kopie van een geldige schoolpas of OV-kaart hebben ingeleverd bij de ledenadministratie.

·       vragen over het lidmaatschap, wijzigingen of geïncasseerde contributie kunnen bij voorkeur schriftelijk (per e-mail) gesteld worden aan de ledenadministratie.

Naleving van het lidmaatschapsreglement is een zaak van zowel jou als verenigingslid als het bestuur. Wij vertrouwen op jouw volledige medewerking.

 

Welkomstwoord Overzicht