Training

ALGEMENE INFORMATIE

Voor leden van de club is het mogelijk om tennislessen te volgen. Deze tennislessen zullen worden gegeven door Rik Janssen en zijn team. De tennislessen worden gegeven in alle schoolweken. Dit betekent dat we ongeveer 40 weken hebben in het jaar om te lessen (uitgezonderd feestdagen en toernooien / evenementen op de club die ervoor zorgen dat er niet kan worden getraind).

Voor volwassenen geldt een standaard cyclus van 10 lessen. In deze 10 lessen proberen we stapsgewijs het niveau omhoog te krijgen en met behulp van technische en tactische oefeningen het eventuele wedstrijdniveau omhoog te krijgen. Na deze 10 lessen heb je weer de keus om te verlengen met 10 lessen etc. Zolang een groepje wil blijven trainen op een bepaalde dag en tijdstip, behoudt dit groepje dit uurtje in de week. Wanneer een groepje stopt met trainen, dan komt dit tijdstip vrij voor een nieuwe groep. Volwassenen trainen op maandag t/m vrijdag tussen 19.00 uur en 22.00 uur en bij interesse in de ochtend.

Voor kinderen geldt een standaard cyclus van 34 lessen. Deze 34 lessen worden gegeven in een heel schooljaar. Doordat er verschillende weken uitvallen door toernooien, feestdagen en bijvoorbeeld slecht weer, heb je de 40 weken vaak wel nodig om de 34 lessen te kunnen halen. Jeugd traint doordeweeks tussen 14.45 en 19.00 uur.
Belangrijk is dat na opgave de jeugd niet tussentijds kan opzeggen. Bij het maken van de indeling wordt met iedere aanmelding rekening gehouden, dus aan het eind van de cyclus van 34 (in juli ieder jaar) kan er worden opgezegd. Ook het lidmaatschap dient te worden opgezegd als iemand wil stoppen met tennis. 
PADEL: om padel ook onder de aandacht te brengen bij de jeugd, zijn er ook dit jaar weer padellessen verwerkt in de cyclus van 34 tennislessen. Dit betekent dat jeugd standaard één van de zes weken een padelles krijgt i.p.v. een tennisles. Na het maken van de indeling zal er worden aangegeven wanneer deze lessen zullen zijn, maar bij inschrijving voor tennislessen hebben de kinderen dus vijf weken tennisles en één week padelles. 
In de toekomst zal het ook mogelijk worden om je in te schrijven puur voor padellessen. Nu is het alleen erg lastig om homogene groepen te maken van 8 kinderen, dus op deze manier proberen we kinderen kennis te laten maken en te laten ontwikkelen in padel, maar willen we voorkomen dat kinderen overstappen van tennis naar padel.

KEUZE GROEPSGROOTTE

Zowel volwassenen als kinderen hebben een standaard groepsgrootte waarin getraind zal worden. Zo trainen volwassenen standaard in een groep van 4 op één baan, en traint jeugd standaard in een groep van 8 op twee banen. Hier kan van worden afgeweken als je wil trainen in een kleiner groepje.

Volwassenen:
Mocht je als volwassene liever trainen in een kleiner groepje, dan kan dat. Zo kun je opgeven dat je het liefst traint in een groep van 3 personen of zelfs 2. Indien je je individueel opgeeft met als voorkeur een groep van 3 of 2, dan zal worden geprobeerd een groep te vormen met mensen die ook willen trainen in een groep van 3 of 2 met hetzelfde niveau. Indien je je als groep opgeeft en allemaal de voorkeur hebt voor trainen met 3 of 2 personen, dan is dat uiteraard het makkelijkst om meteen te kunnen starten.

Wat ook een mogelijkheid is, is trainen met vier personen waarbij er iedere week drie aanwezig zijn. Je traint dan dus in een groep van 3, maar doordat je rouleert val je één keer in de vier weken uit. Zeker omdat iedereen wel eens een andere verplichting heeft op de trainingsavond, heeft het als voordeel dat je niet zo snel een les kwijt raakt bij afwezigheid, maar je de les kan ruilen met degene die op dat moment zou uitvallen. Bij deze keus geldt het tarief voor drie personen. Verdere info is na te vragen bij de trainer.

Jeugd:
Jeugd traint standaard in een groep van 8 personen op twee banen. Door het grote aantal aanmeldingen, voorkeuren en verhinderingen, kan het zo zijn dat een groep soms groter is dan 8 personen. Dan wordt er uiteraard getraind op drie banen. In verband met het grote aantal kinderen op de vereniging, is trainen in kleinere groepen op dit moment niet mogelijk. Mocht iemand een priveles of duo-les willen buiten de gewone lescyclus om, dan kan dit worden geregeld in overleg. 

LET OP: indien je je opgeeft voor een groepsgrootte en er is geen groep te formeren van dit formaat, dan zal in overleg worden besloten om te trainen in een andere groepsgrootte.

TARIEVEN

De tarieven die gelden vanaf september 2023 staan hieronder weergegeven. Jeugd traint standaard in groepen van 8, volwassenen standaard in groepen van 4. Mocht de voorkeur liggen voor het trainen in een kleinere groep, dan kan dit wellicht worden geregeld in overleg.

Jeugd (34 lessen):

  • 8 personen = €255,-
  • 2 personen / privéles = in overleg

    TWEEDE LES: Omdat we als jeugdcommissie en als trainers willen dat jeugd fanatiek aan de slag gaat met tennis, proberen we een tweede les in de week te stimuleren door een financiële bijdrage te leveren. Zo krijgen de kinderen in totaal €105,- korting op een tweede les. Een tweede les wordt daarmee €150,-.

Volwassenen (10 lessen):

  • 4 personen = €145,- p.p.
  • 3 personen = €185,- p.p.
  • 2 personen = €260,- p.p.
  • Privéles = in overleg

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor de jeugdtraining kan via onderstaande link:
LINK NAAR INSCHRIJFFORMULIER

Inschrijven voor de volwassenen training kan via onderstaande link:
Link komt z.s.m. online.

OPZEGGEN JEUGD

Zoals hierboven ook al aangegeven, is het tijdens de trainingscyclus niet mogelijk om kosteloos op te zeggen. Als iemand zich opgeeft voor trainingen, dan dient hij/zij het seizoen af te maken. Aangezien de jeugd traint van september t/m augustus het jaar erna (het hele schooljaar dus), kan iemand zich dus rond juli afmelden voor de trainingen. Dit doen we, omdat er bij het maken van de indeling rekening is gehouden met alle aanmeldingen.
Wil je als kind helemaal stoppen met tennis, meld je dan na het afmelden voor de lessen ook af voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap opzeggen doe je per mail via André Kanselaar (aakanselaar@gmail.com). Afmelden voor de trainingen kan gewoon bij Rik. 

CONTACT GEGEVENS

Rik Janssen
T: 06-22399260
E: training@tcdelinden.nl 

Adres:
Gerstakker 20
6641 WB Beuningen

Commissie Overzicht