Baangebruik & Parkbeheer

REGELS VOOR HET BAANGEBRUIK

 1. Het betreden van het park geschiedt op eigen risico. Het bestuur is nimmer aansprakelijk voor schade, letsel of diefstal.
 2. Gebruik materiaal en meubilair met zorg en zuinigheid.
 3. Houd het park netjes, ruim eventuele rommel op. Geen glas, flessen e.d. meenemen naar de banen.
 4. Gebruik van de banen is slechts toegestaan indien uw afhangpas of introductiekaart op het bord is afgehangen.
 5. Neem hierbij de voorgeschreven regels op sportieve wijze in acht, vooral ten opzichte van jeugdleden.
 6. Bij gebruik van de banen is tenniskleding en tennisschoeisel verplicht.
 7. Bij het betreden van de baan dient u gebruik te maken van de geëigende toegangspoort en niet via de andere banen te lopen. ledere baan heeft een eigen poort.
 8. Geen spelende kinderen op de baan, ook niet in de scheidsrechtersstoelen.
 9. Gedraag u sportief en rustig op de baan zonder andere tennissers te storen of te irriteren.
 10. Indien een bal op een andere baan terechtkomt, wacht dan tot het spel daar dood is en vraag dan pas om de bal. Niet zelf op andere banen de bal terug gaan halen. Speel een bal, die op uw baan terechtkomt, rustig terug.
 11. Na afloop van het spel dienen de banen ordentelijk achtergelaten te worden.
 12. Storingen, mankementen en beschadigingen s.v.p. doorgeven aan de bar- en beheercommissie of de bardienst.
 13. a) Instructies van bestuursleden en door het bestuur aangewezen personen moeten onverwijld worden opgevolgd.
  b) Tijdens competities en toernooien dienen instructies van competitieleiders en toernooi-organisatoren m.b.t. het gebruik van banen en oefenkooien onverwijld te worden opgevolgd, bestuursleden en door hen aangewezen personen geven hun instructies zo mogelijk na overleg met competitieleiders c.q. toernooi-organisatoren.
 14. Indien moedwillige beschadigingen worden geconstateerd, dienen deze onverwijld aan het bestuur te worden gemeld.
 15. De verlichting moet uiterlijk om 23.00 uur worden uitgeschakeld (m.u.v. competitie, toernooien en andere omstandigheden).
 16. Elk lid heeft het recht en de plicht om op de naleving van deze regels te letten. Het niet op de juiste wijze hanteren van de regels kan verwijdering, schorsing en/of opzegging van het lidmaatschap tot gevolg hebben.
 17. Het bestuur kan te allen tijde deze regels wijzigen of hiervan afwijken.

 

Accommodatie 
Onder accommodatie wordt verstaan het gehele tennispark, inclusief het clubhuis (024-6771711).
De bar- beheercommissie wordt ondersteund door diverse vrijwilligers, die afhankelijk van de aard van de werkzaamheden kunnen worden ingezet.

Het tennispark is gelegen aan de Lindenstraat 14 te Beuningen. TC De Linden beschikt over 10 kunstgrasbanen, waarvan 9 met verlichting, een minibaan en een clubhuis. Een toilet van het clubhuis is de gehele dag toegankelijk. De toegangsdeur hiervan is gelegen aan de linkerzijde van het clubhuis.

 

Openings- en sluitingstijden clubhuis

 

Parkbeheer
Het onderhoud van het tennispark valt onder de verantwoordelijkheid van de bar- en beheercommissie. Hiervoor zijn ook de nodige werkzaamheden noodzakelijk waarbij hulp van vrijwilligers van harte welkom is. Vooral leden met een bepaalde specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van elektra, webdesign, houtbewerking, schilderen etc. kan de bar- en beheercommissie altijd goed gebruiken. Vrijwilligerswerk op dit gebied zal hooguit enkele zaterdagen of avonden kosten.

 

Voor de namen van de commissieleden klik hier (inloggen vereist).

 

Afsluiting tennispark

Op de toegangspoort van het park zit een tijdschakelaar. Om 23.30 uur sluit de poort, en om 8.00 uur gaat deze weer open. De grote poort kan met de sleutel van de barcommissie altijd geopend en gesloten worden.

 

Schakeling baanverlichting
De schakeling van de verlichting zit aan de buitenzijde van het clubhuis links tegen de muur. De lampen kunnen niet gelijktijdig worden ingeschakeld. Dit is gedaan om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Er zit een vertraging op van 3 minuten per schakeling. Als alle banen nodig zijn, kun je ze wel alvast allemaal indrukken, maar ze gaan hierna pas een voor een aan. Is de verlichting eenmaal uitgeschakeld, dan (kan) gaat deze pas na 20 minuten weer aan (wel eerst weer opnieuw inschakelen). De lampen moeten namelijk eerst weer afkoelen. Dit is voor het behoud van de lampen. Er zit een centrale klok op de baanverlichting die omstreeks 23.15 uur de verlichting automatisch uitschakelt.

Verbruik elektriciteit baanverlichting
De verlichting op de banen is niet gratis. Per baan kost de verlichting € 0,70 aan verbruik per uur. Dit telt voor 9 banen snel door. Hierbij is niet gerekend de vervanging van de lampen. Het vervangen van één lamp kost ongeveer € 450,= en deze gaat afhankelijk van de gebruiksduur circa 3 jaren mee. Ga dus verantwoord met de baanverlichting om.

 

Enkele aanwijzingen
- ga gegroepeerd tennissen, dus niet één stel op baan 4 en één stel op baan 1.
- schakel de verlichting na gebruik uit als er geen andere tennissers zijn.
- druk niet vijf knoppen in als je komt terwijl je maar alleen bent.
- ook de organisaties van toernooien hebben hierin een belangrijke taak.

Deze zaken lijken erg logisch maar vaak blijft de verlichting branden als dit niet noodzakelijk is. In één armatuur zit een lamp van 2000 watt!

 

Het omgaan met kunstgrasbanen en het weer

Bij regen mag er gewoon getennist worden, bij sneeuw ligt dat natuurlijk anders. Doordat de lijnen niet te zien zijn en het glad is op de baan, zal de poort in geval van sneeuw op slot gaan. De sneeuw mag ook niet weggeveegd worden, omdat dan ook het zand uit de banen geveegd wordt. Ook bij invallende vorst of tijdens een vorstperiode mag je gewoon op de banen blijven spelen. Echter bij invallende dooi en tijdens de dooiperiode mag je niet op de banen komen, omdat je dan de ondergrond die bestaat uit sintels en zand beschadigt en kapot loopt. De baan wordt door het afzetten tijdens het tennissen ongelijk en de ballen stuiten daarna niet meer goed op. Deze beschadigingen zijn zeer moeilijk tot onmogelijk te herstellen. Daarom zal ook in deze periode de poort op slot zitten en word je geacht het park niet te betreden als dit niet strikt noodzakelijk is.

Het onderhoud van kunstgrasbanen
Wat het onderhoud betreft, is het noodzakelijk elke baan twee maal per week machinaal te vegen waardoor het zand dat op de baan ligt weer gelijkmatig verdeeld wordt. Dit gebeurt in principe altijd overdag. Het zand ligt dan niet meer op hoopjes en daardoor stuitert de bal dan beter. Het zand moet ook goed in het gras zakken waardoor de baan lekker hard wordt. Ook hierdoor stuitert de bal beter. Als het kunstgras goed gevuld is met zand zal de grasmat ook langer meegaan. Je speelt dan in feite op het zand. Het vegen van de baan mag niet bij nat weer, dan rolt het zand namelijk niet. Ook algenbestrijding (gebeurt in principe driemaal per jaar) is een must voor kunstgrasbanen. Met de firma Heijmans, die de banen heeft aangelegd, is een onderhoudscontract afgesloten. Eenmaal per jaar komen zij de banen professioneel onderhouden (meestal vlak voor de start van de competitie). Kauwgom mag nooit op de banen gegooid worden, want dit is niet meer te verwijderen. 

 

 

Downloads:

Welkomstwoord Overzicht