Uitnodiging ALV maandag 9 mei

Graag nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op maandag 9 mei 2022, aanvang 20.00 uur. Gelukkig kunnen we weer een ‘fysieke’ ALV in ons clubhuis organiseren.
De volgende stukken zijn ter voorbereiding op de ALV te raadplegen via www.tcdelinden.nl
à inloggen à Vereniging à Stukken ALV.

Beschikbaar per direct zijn de volgende stukken:
-Agenda ALV 9-5-22
-Notulen ALV d.d. 31 mei 2021

-Concept statutenwijziging d.d. 28-3-2022

Beschikbaar vanaf 25 april 2022 zijn de volgende stukken:

         -Financieel jaarverslag 2021 (inclusief begroting 2022)    

         -Voorstel aanleg 2 extra padelbanen

      Tweede vergadering indien nodig

Het is niet uit te sluiten dat tijdens de ALV te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn om een statutair rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. Voor dat geval wordt u bij deze uitgenodigd voor een tweede ALV, die eveneens op 9 mei 2022 gehouden zal worden, met dezelfde agenda zoals bij deze toegestuurd. Deze ALV wordt om 20.15 uur gehouden of zoveel later als de eerste ALV is gesloten. Ook voor deze tweede vergadering wordt u van harte uitgenodigd. Tijdens deze tweede ALV kunnen statutair rechtsgeldige besluiten genomen worden ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Met vriendelijke groet,
Bestuur TC De Linden

 

Nieuws Overzicht